Hrátky s WiFi čipem ESP8266 (2.díl – první program)

První díl seriálu o čipu esp8266 si již notnou dobu koleduje o pokračování. To bude pojednávat o prvním programu na ESP-01, kterým pozdravíme svět. Ověříme si tím v praxi napojení na prostředí Arduino IDE.
Pokračování textu „Hrátky s WiFi čipem ESP8266 (2.díl – první program)“