Hrátky s WiFi čipem ESP8266 (4.díl – napájení)

Pokud je pro vás důležitá stabilita ESP modulu, je nutné myslet na stabilní napájení. Dostupnost zdrojů s 3,3V je velmi omezená a je nutné mírně improvizovat.  Pojďme si tedy říct něco o možnostech, které v tomto směru máme.

Pokračování textu „Hrátky s WiFi čipem ESP8266 (4.díl – napájení)“