Hrátky s WiFi čipem ESP8266 (2.díl – první program)

První díl seriálu o čipu esp8266 si již notnou dobu koleduje o pokračování. To bude pojednávat o prvním programu na ESP-01, kterým pozdravíme svět. Ověříme si tím v praxi napojení na prostředí Arduino IDE.

Co budeme potřebovat:

 • nepájivé kontaktní pole
 • modul ESP-01
 • relé modul spínající při nule – low lever trigger
 • modul pro sériovou komunikaci
 • propojovací kabely

Základní zapojení pro programování jsem zmiňoval v minulém článku. Opakování je matka moudrosti, takže pro jistotu ještě jednou. Nezapomeňte, že se modul připojuje na 3,3V!

flashing_esp-01

Hello World!

ESP-01 by nám mohlo napsat „Hello Word“ do sériové konzole, nebo na libovolný display s i2c sběrnicí. Dnes to však vezmeme úplně z gruntu a napíšeme si program, který bude umět zablikat modrou stavovou diodou. WiFi zatím necháme ještě na chvilku stranou.

Náš program se skládá ze dvou základních funkcí – setup a loop. Ve funkci setup probíhá nastavení všech potřebných parametrů. Provede se vždy jednou po startu zařízení. Před začátkem funkce loop. Funkce loop pak běží v nekonečném cyklu dokud je přivedeno napájení.

/* Pomocí funkce pinMode nastavíme GPIO1 jako výstupníport.
GPIO1, na který proměnná LED_BILTIN v případě ESP-01 směruje, je Tx pin.
Na sériovém převodníku bude tedy po spuštění programu blikat RX dioda. */
void setup() {
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); 
}

void loop() {
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  /* zapnutí diody přes fci digitalWrite
                    v případě GPIO1 se dioda zapíná
                    parametrem LOW */
 delay(1000);           // fce delay uspí proces na 1000ms
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // vypnutí diody parametrem HIGH
 delay(2000);           // spíme 2s
}

Když máme program napsaný, můžeme ho nahrát do ESP modulu pomocí sériového převodníku. Převodník je nastaven následovně. Nezapomeňte v menu vybrat i správný port, na kterém převodník máte.

arduino

Nyní stačí už jen zmáčknout „zelenou šipku“ vpravo nahoře a pokud je vše správně zapojené, tak se program zkompiluje a nahraje do modulu. Ihned po nahrání by měla na modulu začít blikat modrá dioda. Převodník se občas nespojí. V tomto případě je vhodné odpojit na chvilku modul od napájení a zkusit nahrávání znovu. Případně překontrolovat veškerá spojení.

Z obrázku je patrné, že jsem pro napájení použil stávající převodník. Pro komunikaci přes WiFi již používám napájení z modulu na nepájivém poli, protože to převodník proudově nezvládá. Pro dnes je to vše. Jásejte, pokud vám dioda bliká. V příštím díle již zkusíme pracovat s  nějakou jednoduchou periferií, kterou budeme ovládat přes WiFi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.